Karolina Kołodziej (o mnie)

Ukończyłam studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra Psychologii.

W swojej pracy koncentruję się na pomocy osobom doświadczającym kryzysów życiowych, lęku, obniżonego nastroju, a także wszystkim, którzy chcą lepiej poznać siebie, poprawić relacje oraz zadbać o swoje lepsze samopoczucie.

W kręgu moich szczególnych zainteresowań leży pomoc rodzinom osób cierpiących na schizofrenię.

W przyjaznej, pełnej akceptacji, zrozumienia i dyskrecji atmosferze postaram się udzielić Państwu wsparcia psychologicznego, pomóc spojrzeć na aktualne problemy z innej perspektywy, zrozumieć wewnętrzne potrzeby, co pomoże zyskać zasoby do przezwyciężenia trudności i wprowadzenia zmian w życiu.

Karolina Kołodziej psycholog Olsztyn

Terapia
krótkoterminowa


Coaching

Poradnia
psychologiczna

Mapa
marzeń